cestovné príkazy verzia 2016

Druh:Faktúra
Číslo: 157
Predmet (popis dokumentu):cestovné príkazy verzia 2016
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:A-CORY, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 023 51 Raková 1596
IČO dodávateľa:36382451
Cena: 31,61 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: