vytýčenie

Druh:Faktúra
Číslo: 160
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SPP, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena: 180,46 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: