zateplenie

Druh:Faktúra
Číslo: 169
Predmet (popis dokumentu):zateplenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 3816,43 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: