kosačka mot. Optima

Druh:Faktúra
Číslo: 172
Predmet (popis dokumentu):kosačka mot. Optima
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 417,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: