poistenie majetku

Druh:Faktúra
Číslo: 175
Predmet (popis dokumentu):poistenie majetku
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prvá komunálna finančná, a
Adresa dodávateľa:Samova 11, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:36557129
Cena: 146,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: