zástavy

Druh:Faktúra
Číslo: 181
Predmet (popis dokumentu):zástavy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DLD, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok
IČO dodávateľa:47512768
Cena: 187,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: