triedna kniha

Druh:Faktúra
Číslo: 189
Predmet (popis dokumentu):triedna kniha
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 67,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: