Dodávka vody verejným vodovodom

Druh:Zmluva
Číslo:971/228/16Pv
Predmet (popis dokumentu):Dodávka vody verejným vodovodom
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena:1,0884- Eur bez DPH / m3
Dokument zo dňa:02.08.2016
Zverejnené dňa:05.08.2016
Poznamka: