Chodník v uličke na vyšnom konci po realizácii kanalizácie

Druh:Zmluva
Číslo:30/2016
Predmet (popis dokumentu):Chodník v uličke na vyšnom konci po realizácii kanalizácie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena:3 933,82,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.08.2016
Zverejnené dňa:22.08.2016
Poznamka: