podlahovina

Druh:Faktúra
Číslo: 206
Predmet (popis dokumentu):podlahovina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Bečarík
Adresa dodávateľa:Zvonárska 127/12, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO dodávateľa:414
Cena: 831,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.07.2016
Zverejnené dňa:01.08.2016
Poznamka: