náradie

Druh:Faktúra
Číslo: 209
Predmet (popis dokumentu):náradie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Nezábudka, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:47968834
Cena: 375,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.07.2016
Zverejnené dňa:01.08.2016
Poznamka: