Dodávka elektriny

Druh:Zmluva
Číslo:6048/2016
Predmet (popis dokumentu):Dodávka elektriny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Magna Energia a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena:
Dokument zo dňa:05.09.2016
Zverejnené dňa:07.09.2016
Poznamka: