TF

Druh:Faktúra
Číslo: 220
Predmet (popis dokumentu):TF
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 86,27 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.08.2016
Zverejnené dňa:02.09.2016
Poznamka: