vystúpenie FS

Druh:Faktúra
Číslo: 229
Predmet (popis dokumentu):vystúpenie FS
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Mestské kultúrne centrum
Adresa dodávateľa:Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:352454
Cena: 250,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.08.2016
Zverejnené dňa:02.09.2016
Poznamka: