obrázková abeceda

Druh:Faktúra
Číslo: 230
Predmet (popis dokumentu):obrázková abeceda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenské pedag.nakladat.
Adresa dodávateľa:Sasinkova 5, 81519 Bratislava
IČO dodávateľa:31333176
Cena: 25,75 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.08.2016
Zverejnené dňa:02.09.2016
Poznamka: