autobus

Druh:Objednávka
Číslo: 2016003
Predmet (popis dokumentu):autobus
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Eurobus, DZ Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa:Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:1022
Cena: 1,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.08.2016
Zverejnené dňa:02.09.2016
Poznamka: