skrinky ZŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 249
Predmet (popis dokumentu):skrinky ZŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:TEMPO KONDELA, s.r.o
Adresa dodávateľa:Duklianska 19, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:36409154
Cena: 172,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: