potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 252
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 66,70 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: