Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Druh:Zmluva
Číslo:ZLP-2016-0734
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU
Adresa dodávateľa:Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:45736359
Cena:1€ na obyvateľa a rok
Dokument zo dňa:19.10.2016
Zverejnené dňa:20.10.2016
Poznamka: