mäso a mäsové výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 269
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 229,47 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: