potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 271
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 43,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: