prvouka

Druh:Faktúra
Číslo: 289
Predmet (popis dokumentu):prvouka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AITEC, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Slovinská 12, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:43829171
Cena: 24,64 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: