program kataster

Druh:Faktúra
Číslo: 292
Predmet (popis dokumentu):program kataster
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Danka Tkáčová
Adresa dodávateľa:Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany
IČO dodávateľa:43330282
Cena: 34,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: