pracovné náradie VPP

Druh:Faktúra
Číslo: 294
Predmet (popis dokumentu):pracovné náradie VPP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Nezábudka, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:47968834
Cena: 325,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: