formičky

Druh:Faktúra
Číslo: 333
Predmet (popis dokumentu):formičky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Zábavné učení, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mariánske nám. 14, 688 01 Uherský brod
IČO dodávateľa:29261651
Cena: 73,63 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: