KOP

Druh:Faktúra
Číslo: 334
Predmet (popis dokumentu):KOP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 24,78 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: