knihy

Druh:Faktúra
Číslo: 335
Predmet (popis dokumentu):knihy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:JARKA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Letecká 34, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31694896
Cena: 231,25 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: