mäso a mäsové výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20167457
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 58,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: