metrologický výkon

Druh:Faktúra
Číslo: 345
Predmet (popis dokumentu):metrologický výkon
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská legálna metrológ
Adresa dodávateľa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:980
Cena: 31,32 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: