aktualizácia programu

Druh:Faktúra
Číslo: 373
Predmet (popis dokumentu):aktualizácia programu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SOFT-GL s.r.o
Adresa dodávateľa:Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36182214
Cena: 39,24 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: