O poskytnutí verejných služieb - Dodatok

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O poskytnutí verejných služieb - Dodatok
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena:
Dokument zo dňa:18.01.2017
Zverejnené dňa:23.01.2017
Poznamka: