TF

Druh:Faktúra
Číslo: 4
Predmet (popis dokumentu):TF
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 76,34 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: