stravné lístky

Druh:Faktúra
Číslo: 16
Predmet (popis dokumentu):stravné lístky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorska 32, 83103 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 780,27 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: