materiál VPP

Druh:Faktúra
Číslo: 17
Predmet (popis dokumentu):materiál VPP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Nezábudka, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:47968834
Cena: 287,30 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: