asc agenda

Druh:Faktúra
Číslo: 20
Predmet (popis dokumentu):asc agenda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ASC, s.r.o
Adresa dodávateľa:Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
IČO dodávateľa:31361161
Cena: 199,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: