Zriadenie vecného bremena

Druh:Zmluva
Číslo:30201/ZoOzVB-009/2017/Iliašovc
Predmet (popis dokumentu):Zriadenie vecného bremena
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Národná diaľničná spoločnosť
Adresa dodávateľa:Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa:35919001
Cena:563,88
Dokument zo dňa:01.03.2017
Zverejnené dňa:02.03.2017
Poznamka: