Objekt SO 121-00 preložka poľnej cesty v km 3,138 D1

Druh:Zmluva
Číslo:ZIO/0083/30800/0133/2017
Predmet (popis dokumentu):Objekt SO 121-00 preložka poľnej cesty v km 3,138 D1
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Národná diaľničná spoločnosť
Adresa dodávateľa:Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa:35919001
Cena:82266,58,- Eur bez DPH
Dokument zo dňa:17.03.2017
Zverejnené dňa:22.03.2017
Poznamka: