Prenájom budovy /šatne/ a pozemkov /ihrisko/

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom budovy /šatne/ a pozemkov /ihrisko/
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Futbalový klub FK 56
Adresa dodávateľa:053 11 ILiašovce 304
IČO dodávateľa:17077630
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2017
Zverejnené dňa:22.03.2017
Poznamka: