Prenájom časti pozemkov pozemkov p.č. 539/5

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom časti pozemkov pozemkov p.č. 539/5
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Marta Mikolajová
Adresa dodávateľa:Trieda 1. mája, 052 01 Spišská Nová ves
IČO dodávateľa:33062781
Cena:1,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.03.2017
Zverejnené dňa:28.03.2017
Poznamka: