OU/ 07.02.17

Druh:Objednávka
Číslo: 2017003
Predmet (popis dokumentu):OU/ 07.02.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:PD Čingov Smižany
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00204251
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: