mlieko a mliedčne výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20170042
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliedčne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 37,61 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: