ŠJ/20170056 03.04.17

Druh:Objednávka
Číslo:20170056
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20170056 03.04.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 33,63 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: