kontrola bezpečnosti ihriska MŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 42
Predmet (popis dokumentu):kontrola bezpečnosti ihriska MŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:EKOTEC spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO dodávateľa:00687022
Cena: 288,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: