obstarávateľská činnosť ÚPN

Druh:Faktúra
Číslo: 51
Predmet (popis dokumentu):obstarávateľská činnosť ÚPN
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RNDR. Eleonóra Weissová
Adresa dodávateľa:Partizánska 700/47, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:449
Cena: 1000,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: