ovocie

Druh:Objednávka
Číslo:20170083
Predmet (popis dokumentu):ovocie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 30,17 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: