mobil

Druh:Faktúra
Číslo: 89
Predmet (popis dokumentu):mobil
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 57,79 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: