cestoviny

Druh:Objednávka
Číslo:20170103
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 19,19 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.04.2017
Zverejnené dňa:05.05.2017
Poznamka: