zdokonaľovacia príprava DHZ

Druh:Faktúra
Číslo: 105
Predmet (popis dokumentu):zdokonaľovacia príprava DHZ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dobrovoľná požiarna ochran
Adresa dodávateľa:Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa:938
Cena: 100,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.04.2017
Zverejnené dňa:05.05.2017
Poznamka: