MLIEKO A MLIEčNE VýROBKY

Druh:Faktúra
Číslo: 125
Predmet (popis dokumentu):MLIEKO A MLIEčNE VýROBKY
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 23,10 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.04.2017
Zverejnené dňa:05.05.2017
Poznamka: