ele

Druh:Faktúra
Číslo: 149
Predmet (popis dokumentu):ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 288,91 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: